top of page

Najnovije pravne usluge


Kancelarija Mladenović nudi pravnu asistenciju po Vašim zahtevima i merama.

Uspostavljamo kontakt sa pravnicima iz inostranstva i ako je potrebno zajedno sa kolegama vodimo slučaj.


Regulisanje šteta iz saobraćajnih nezgoda širom Evrope (Verkehrsunfallregulierung). Sistem zelena Karta i 4 direktiva Evropske Unije. Nemojte da poverite regulisanje Vašeg odštetnog zahteva samo veštaku nego kontaktirajte slobodne i mene kao Advokata.


Regulisanje saobraćajnih prekršaja.


Provera Vašeg statusa kod pravnog osiguranja (Rechtsschutzversicherung)


Savetovanje novih doseljenika u Nemačku. Šta je bitno a šta ne. Jedan mali razgovor i mala investicija mogu Vam uštedeti veliki novac i puno vremena. Savetovanja van koloseka po Vašoj meri. 

bottom of page